Ordinačné hodiny


Pondelok - Piatok

07:00-08:00 odbery, testy 

08:00-12:30 amb.činnosť  

12:30-13:00 obed  

13:00-14:30 zákroky /piatok DSS/