O nás

AMBULANCIA PRE KOŽNÉ A STD OCHORENIA

Lekár:

MUDr. Gabriela Hönsch

Vzdelanie:

 • 2016 EU atestácia v odbore dermatovenerológia
 • 2003 Univerzita Komenského, Lekárska fakulta
   
   Kontinuálne vzdelávanie, certfikáty 
   
 • certifikáty z odborných konferencií, kongresov, prednášok, praktických školení, workshopov v oblasti všeobecnej, estetickej a korektívnej dermatológie
 • aktívna účasť na prednáškach, vedecké publikácie v odborných časopisoch
 • študijný pobyt /ISA/ na Dermatoveneologickej klinike v Mnichove - /Klinik für Dermatologie und Allergologie der Ludwig-Maximilians-Universität München /Prof. Dr. med. Dr. h.c. mult. Thomas Ruzicka/

Pracovné skúsenosti:

 • 2016 - GH-DERM s.r.o.
 • 2012-2016 Dermatovenerologická klinika UNM Martin /Prof. MUDr. Juraj Péč, CSc./
 • 2008-2009 DermaPoint s.r.o.
 • 2003- 2007 Kožné odd. FNsP Žilina
Členstvá:
 • SLS, SDS, SSEDK

Zdravotná sestra:

Mgr. Mária Miháliková

Vzdelanie:  

 • 2017 Magisterské štúdium v odbore ošetrovateľstvo  
 • 1987 Stredná zdravotná škola Žilina  
 
Kontinuálne vzdelávanie certifikáty:
 • certifikáty v obl. estetickej dermatológie
 • aktívna účasť na prednáškach, aktívna účasť v regionálnej komore sestier a pôrod. asistentiek v Žiline

Pracovné skúsenosti:

 • 1997 - Dermatovenerologická amb. Žilina
 • 1988-1997 Chirurgická amb. - jednodňová chirurgia Žilina
 • 1987-1988 Gynekologicko-pôrodnícke odd. NsP Ilava