MUDr. Gabriela Hönsch

Dermatológ Žilina

NOVINKY

Zmena adresy ambulancie
Vážení pacienti, naša ambulancia je od 4.5.2021 presťahovaná do nových priestorov
V.Spanyola 8685, 010 01 Žilina - v budove lekárne MEDEA
Nové číslo na ambulanciu je 0907/836961

Spolupracujeme so všetkými zdravotnými poisťovňami